Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


486713
 
Krótka historia naszego przedszkola.

Historia Przedszkola Specjalnego nr 100 sięga roku 1974 kiedy to 1 września w Państwowym Przedszkolu nr 100 na os. Sportowym 9 powstał pierwszy oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Oddział liczył 12 dzieci, które zostały zakwalifikowane przez Poradnię Wychowawczo - Zawodową na os. Szkolnym. Grupa druga powstała 1 stycznia 1975 roku. Stopniowo przybywało nauczycieli oligofrenopedagogów i specjalistów.

     W maju 1983 roku nastąpiło przeniesienie placówki do budynku na os. Uroczym 15, gdzie funkcjonowały trzy oddziały specjalne.      W roku 1987 Przedszkole nr 100 stało się w całości placówką dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. W wyniku starań ówczesnego dyrektora mgr R. Korpet zatrudniano systematycznie specjalistów, poszerzano zakres pracy z dziećmi, nabywano coraz to nowych doświadczeń.

      W chwili obecnej w Przedszkolu działa 8 oddziałów, w których opiekę znalazło ok 45 dzieci. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele-oligofrenopedagodzy, psycholog, logopedzi, rehabilitanci ruchowi oraz muzykoterapeuta. Wszyscy oni starają się opracować plany pracy z dziećmi w oparciu o różnorodne metody i formy pracy.

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite