Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


487988
 
Warto przeczytać oraz inne

Polecamy do przeczytania:

 


Integracja sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w działaniu.
Czasami proces ten może ulec zakłóceniu - pojawiają się zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i ruchowym, kłopoty z przystosowaniem się do środowiska oraz trudności w nauce.
W poradniku przedstawiono sposoby stymulowania układu nerwowego przez proste ćwiczenia dla dzieci, w tym zabawy przy muzyce.

 


 

Carol S. Kranowitz

NIE-ZGRANE DZIECKO. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie

Zaburzenie integracji sensorycznej, problem, z którym boryka się piętnaście procent dzieci, to zjawisko, o którym w Polsce mówi się coraz więcej. Zaburzenie to ma ogromny wpływ na zachowanie najmłodszych, którzy nie potrafią powiedzieć, dlaczego w sposób niezwykle gwałtowny reagują na bodźce, które inni po prostu lekceważą, albo czemu tak bardzo potrzebują stymulacji zupełnie obojętnej ich rówieśnikom. Nie-zgrane dziecko to poradnik dla rodziców i wychowawców, którzy podejrzewają, że ich pociecha jest na swój sposób wyjątkowa, ale nie potrafią tej wyjątkowości zdefiniować i zrozumieć. Książka ta może stanowić podręcznik dla pedagogów, psychologów i terapeutów chcących skutecznie wspomagać rozwój podopiecznych. To także lektura obowiązkowa dla nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy, świadomi istnienia zaburzenia integracji sensorycznej, będą w stanie postawić wstępną diagnozę, skontaktować rodziców z odpowiednim specjalistą oraz dostosować otoczenie oraz metody edukacji do potrzeb nie-zgranych dzieci.

 


 

"Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski" -
Małgorzata Kwiatkowska, Wydawnictwo CMPPP, 2006


 


 

Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa. Przewodnik dla rodziców i
opiekunów
Autor: Siegfried M. Pueschel
Wydawnictwo Replika
Książka napisana zarówno dla specjalistów i rodziców dzieci z zespołem Downa,
jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swą wiedzę na ten temat.
Obok omówienia ogólnych i szczegółowych aspektów zespołu Downa
(m.in prezentacji kwestii prenatalnego poradnictwa genetycznego
i problemów medycznych oraz zagadnień związanych z wychowaniem
i edukacją  dziecka z zespołem Downa), niniejszy tom ma też na celu
zaprezentowanie pozytywnego wizerunku osób z zespołem Downa,

od ich narodzin po dorosłość.
Autorzy książki to wysoko wykwalifikowani specjaliści w swych dziedzinach,
mający w USA ważny wkład w rozwój badań nad problematyką zespołu Downa.

Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa teoria i praktyka
Redaktor: Bogusława Kaczmarek
Wydawca: Impuls
Kraków 2008

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania
u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną.
Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się
do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej,
ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy
w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa,
wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc,
w których znaleźć można pomoc terapeutyczną

oraz społeczne wsparcie.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

"Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim" -
Jacek Kielin - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

Książka jest podręcznikiem stanowiącym doskonałą pomoc dydaktyczną
dla nauczycieli i rodziców,
którzy podejmują się tak trudnego zadania, jakim jest terapia
dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością 
w różnych okresach ich życia
Wydawnictwo:UMCS
Rok wydania: 2010
Ideą tej książki jest ujęcie problematyki osoby z niepełnosprawnością w kontekście
biologicznym, psychologicznym i społecznym.
Ważne jest nie tylko dostrzeżenie uwarunkowań zaburzeń dzieci,
młodzieży i dorosłych, ale również, co wydaje się dzisiaj ważniejsze - zaproponowanie
bardziej skutecznych form oddziaływania rewalidacyjnego.
Z recenzji prof. zw dr hab. Janiny Wyczesany

Kurki, pieski i kaczuszki. Rytmizujące zabawy dla małych dzieci + CD
Autor: Przemysław Kieżel, Maciej Kierył
Wydawnictwo:Harmonia Publikacja składa się z płyty i książki. Na płycie znajdują się utwory,
w których występują naturalne odgłosy przyrody, między innymi odgłosy
zwierząt domowych. Wplecione w muzykę w osobliwy sposób tworzą
niepowtarzalną koncepcję artystyczną. Dzięki temu korzystając z tej płyty,
dziecko zapoznaje się i oswaja z otaczającą go rzeczywistością.
Aby utwory jak najlepiej spełniały swoje zadania, przez wiele miesięcy pod okiem
wybitnego specjalisty, jednego z najlepszych w Polsce muzykoterapeutów
dr. Macieja Kieryła były testowane przez dzieci.


Julia Moor
Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym

Książka Julii Moor, angielskiej psycholog i matki dziecka autystycznego,
przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagających się
na co dzień z problemem   wychowania maluchów u których stwierdzono
zaburzenia na tle autyzmu.


W części wstępnej autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw,
które pozwolą przyciągnąć uwagę dziecka, stwarzając okazję  do kontaktów
i komunikacji. W dalszych rozdziałach przedstawia szczegółowo różne rodzaje
zabaw wraz z pomysłami, jak maksymalnie wykorzystać zawarty w nich potencjał
edukacyjny i komunikacyjny.
Niektóre zajęcia są przeznaczone dla dzieci bardzo zamkniętych w sobie,
inne dla maluchów bardziej sprawnych i mówiących. Rodzic powinien wybrać te,
które według niego nadają się dla jego dziecka i dotyczą umiejętności,
nad którymi chce w danej chwili z nim pracować.
Dzieląc się z rodzicami swym doświadczeniem, autorka pragnie przede wszystkim
pomóc im uwierzyć w siebie, aby ich starania przyniosły jak najwięcej sukcesów.Maja Pitamic „Naucz mnie samodzielności” . Wydawnictwo kropki trzy

NAUCZ MNIE SAMODZIELNOŚCI to podręcznik oparty na głównych zasadach
metody Montessori, czyli nauce poprzez doświadczanie.
Zawiera proste ćwiczenia dla Ciebie i Twojego dziecka, które pozwolą rozwijać
mu zmysły, koordynację, zdolności językowe, zainteresowanie liczbami
oraz nauką i przyrodą.
Ten praktyczny podręcznik nie tylko zapewni dobrą zabawę, ale również nauczy
Cię jak pracować i bawić się z Twoim dzieckiem.
Zasady Montessori skupiają się na uczeniu dzieci podstawowych
umiejętności życiowych oraz pomagają w lepszemu zrozumieniu
przez nie otaczającego nas świata.


Marzena Machoś „ Od zabawy do mówienia”-poradnik dla rodziców i logopedów.
Medycyna praktyczna

Chyba po raz pierwszy rodzice niemowląt i terapeuci otrzymują lekką w formie,
zabawną i - co najważniejsze - rozwijającą kreatywność propozycję usprawniania
umiejętności komunikacyjnych niemowlęcia. Autorka krok po kroku,
w zgodzie z ontogenetycznym rozwojem języka, uczy rodziców wspierania rozwoju
mowy dziecka i podpowiada im i terapeutom, jak łączyć rozwój ruchu,
mowy i ciekawości dziecka:: co dalej?.
Dzięki opanowaniu umiejętności wokalizacji dziecko otrzymuje
po raz pierwszy w życiu możliwość wyrażenia samego siebie. Pozycja jest
szczególnie cenna dla rodziców wszystkich dzieci, u których przyswajanie języka
nie przebiega zgodnie z normą.
 


 


Więcej książek znajdziesz tutaj:

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite